Eğitim

Eğitim

Prof.Dr. Yılmaz BAHTİYARCA
-Sağım Döneminde İneklerin Beslenmesi
-Kurudaki ve Geçiş Dönemindeki ineklerin Beslenmesi
-Pratik Rasyon Hazırlama ve Rasyon Örnekleri

Prof Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ 
-Biyogüvenlik – Dezenfektanlar ve Dezenfeksiyon
-Biyogüvenlik – Biyogüvenlik Tedbirleri ve Yöntemleri
-Sürü Sağlığı – Bölgemizdeki Önemli Hastalıklar
-Sürü Sağlığı – Aşılar ve Aşılama Stratejileri
-Hastalık Teşhisi ve Mücadelesi- Süt ve Kan Numuneleri
-Hastalık Teşhisi ve Mücadelesi- Laboratuvar Muayeneleri

Prof Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ Ders Notları yüklemek için tıklayın

Dr. Bumin Emre TEKE
-Barınakların Bakımı
-Beslenme Hastalıkları

Dr. Bumin Emre TEKE Ders Notları yüklemek için tıklayın

Dr. Bülent BÜLBÜL
-İneklerde Döl Verimini Etkileyen Faktörler

Dr. Bülent BÜLBÜL Ders Notları yüklemek için tıklayın

Zooteknist Ahmet TETİK
-Buzağı Büyütme ve Besleme
-Dişi Dana ve Düvelerin Beslenmesi

Zooteknist Ahmet TETİK Ders Notları yüklemek için tıklayın

Veteriner Hekim Cem ÇETİN
-Aflatoksinin Hayvan Beslemedeki Zararları

Veteriner Hekim Cem ÇETİN Ders Notları yüklemek için tıklayın