Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından, 2019yılında "Tarımsal Yayım Projeleri" adı altında bir çatı proje yürüttüğü Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ortak olduğu "Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi" isimli projemiz tanıtım toplantısı yapıldı.

Proje ile asıl ama Hayvancılık İşletmelerinde verimlilik ve Hayvancılık işletmelerinin en önemli girdilerinden olan "Hayvan Besleme ve Koruyucu Hekimlik" çiftçilerin eğitilmesi ve proje çıktılarında "Akıllı Telefon Uygulaması" rasyon hazırlamaya yardımcı olunması.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür V. Orhan TAT açılış konuşmalarında;

" Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından,  2018 yılında  "Tarımsal Yayım Projeleri" adı altında bir çatı proje yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında il için önemli tarımsal konularda projeler hazırlanarak üretim miktar ve kalitesinde artış hedeflenmektedir. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi" isimli projemiz; 2019 yılında uygulanmaya başlanan projelerin yayım projesi olarak desteklenmesi kapsamında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Projemizin ortağı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüdür. Projemiz ile 2 yıl boyunca tüm ilçelere yayım çalışması yapılacaktır. Proje bütçesi toplam 69.900 ₺ ‘dir.

Proje iki konu başlığı üzerinden uygulanacaktır. Rasyon hazırlama ve Hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ile reprodüksiyon. Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir.                

Bir işletmenin %70 giderinin sadece yem gideri olduğu düşünüldüğünde hayvan beslemenin ekonomik açıdan ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hayvanların bu sayede verimlerinin arttırılması için uzman bir personelden verilecek eğitimle rasyon hazırlanmasının destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Koruyucu Hekimlik ise sürü sağlığı ve yönetimi anlayışı ile konuları ele almak sürü sağlığını ilgilendiren hastalıklarda koruyucu hekimliğe ağırlık vererek sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.

Konya ili tüm ilçelerinde çiftçilere projemizin amaçlarına uygun konularda çiftçi toplantısı ve çiftçi incelemeleri gezisi yapılması planlanmaktadır. Çiftçi Eğitimleri ile beraber çiftçilere KOP TEYAP kapsamında desteklenen “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin proje çıktılarının yayımı yapılacaktır. Yayım çalışmalarında proje kapsamında verilen eğitimlerle (hayvan besleme, koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon) çiftçilerimize verilecek ayrıca projemizin önemli çıktısı olan Akıllı Telefon Uygulaması “Rasyon Hazırlama” uygulamasının tanıtımı ve uygulaması yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin işletmelerinde örnek geziler düzenleyerek işletmelerdeki hayvanlara özgü rasyon hazırlama ve koruyucu hekimlik yönünden bilgilendirmeler yapılacaktır.

                  Konya ilinde bulunan 31 İlçeye “Proje Takvimi’nde belirtildiği şekilde 2019 yılı içerisinde 16 ilçeye ve 2020 yılı içerisinde 15 ilçeye projemizi uygulamayı planlamaktayız.

Milli ve Yerli üretim noktasında önemli bir eksikliği giderecek olan projemiz hem bölge hem de ülke hayvancılık ekonomisinde önemli katkıları oluşturacağı düşünmekteyiz" dedi.

Proje koordinatörü Veteriner Hekim Mehmet ŞENARSLAN proje sunumuyla toplantıya devam edildi.

Proje ekibimizde ise;

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü nden

Ahmet TETİK  Çayır Mera VE Yem Bitkileri Şube Müdürü

Mehmet ŞENARSLAN Veteriner Hekim

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü nden

Dr. Bumin Emre TEKE  Veteriner Hekim

Dr. Bülent BÜLBÜL   Veteriner Hekim yer almaktadır.

 

Projemiz oluşturulan "Akıllı Telefon Uygulaması" tanıtım yapılacak ve uygulama yakın zamanda Türkiye Tarımına önümüzdeki yıllarda yön verecek önemli organizasyonlarından olan Tarım Orman Şurası #BirFikrimVar sonuç raporunda yer alan;

"....20) Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek Akıllı Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, Akıllı Tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman sayısının özel programlar uygulanarak artırılması,"

maddesi ile birebir etkileşimi olan inovatif bir yaklaşımdır.

 

Uygulamamız "Milli ve Yerli Üretim" yaklaşımıyla özveriyle oluşturulan Türkiye de bir ilk olan ücretsiz ve kamu tarafından hazırlanmıştır.

 

Tanıtım sunu ;
https://prezi.com/view/AUIgxhgTpvH3bATX4liy

Projemizin Resmi İnternet Sayfası:
www.rasyon.gov.tr