Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi

Konya Tarım Müdürlüğü Proje Lansmanı

Konya Tarım Müdürlüğü Proje Lansmanı

Konya Tarım Müdürlüğü Proje Lansmanı

Konya Tarım Müdürlüğü Proje Lansmanı...

KOP İdare Başkanlığı 2016 TEYAP Mali Destek Programı tarafından desteklenen ve Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce yürütülen “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin açılış toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 28 Temmuz 2017 Cuma günü yapıldı.

İl Müdür Yardımcıları Orhan TAT ve Mehmet TUĞAY ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Süleyman ÖZCAN, KOP İdaresi Başkanlığı adına Orhan ERMETİN, Yazılım Firması yetkilileri ve diğer paydaşların toplantıya katılımı sağlandı. Proje ile Hayvancılık işletmesi tarafından rasyon hazırlamanın öğrenilmesi ve uygulanmasının devamlılığı ile işletme giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturan yem giderleri noktasında giderler azaltılması, beslenme kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmesine, hastalıklardan meydana gelen harcamalar azaltılması ayrıca verimin düşmesi engellenecek ve ekonomik kaybın önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Proje birçok alanda çiftçiler üzerinde kısa ve uzun vadede etkisi olacaktır. İşletmelerinden öngördüğümüz geliri elde eden çiftçiler bu programı devam ettirecekler ve işletmenin devamlılığında sürdürebilirlik sağlanabilecektir. Hedef gruptaki genç çiftçilerin atalarından öğrendikleri ile değil de bu eğitim ile öğrenecekleri teknik bilgilerle çiftçilikle uğraşmaları sağlanacaktır. Hazırlanacak olan akıllı telefon rasyon programı; hem rasyon hazırlama hem de bölgemize özgü hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik yönünden dönemsel uyarılarda bulunacaktır. Bu uygulama Konya da ilk olacağı gibi Türkiye’de de bir ilk olacak ve ilgi uyandıracağını düşünüyoruz. Projemizin resmi internet sitesi olan www.rasyon.gov.tr adresinden takip edilebilir.

Proje Yürütücüsü Mehmet ŞENARSLAN ve Entegre Yazılım firma teknik personelince yapılan sunumların ardından soru cevap bölümüyle projenin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Konya İl Tarım Müdürlüğü