Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi

KONYA HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME YAYIM PROJESİ SOSYAL MEDYA CANLI YAYIN EĞİTİMLERİ 2

KONYA HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME YAYIM PROJESİ SOSYAL MEDYA CANLI YAYIN EĞİTİMLERİ 2

KONYA HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME YAYIM PROJESİ SOSYAL MEDYA CANLI YAYIN EĞİTİMLERİ 2

KONYA HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME YAYIM PROJESİ SOSYAL MEDYA CANLI YAYIN EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından uygulanan "Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi" kapsamında 2019-2020 yıllarında çiftçilerimize Hayvan Besleme ve Koruyucu Hekimlik konularında eğitim çalışmalarında devam etmektedir. 2020 yılında yaşanan "Covid 19 Pandemi" nedeniyle proje kapsamında verilecek olan eğitimler sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın ile verilmiştir. Canlı Yayına Proje Eğitimcileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet TETİK, Dr. Bumin Emre TEKE, Dr. Bülent BÜLBÜL ve proje koordinatörü Mehmet ŞENARSLAN katılım sağladı. Çiftçilerimizle karşılıklı etkileşim içerisinde olması ve farkındalık oluşturan "Sosyal Medya Canlı Yayın Eğitim" çalışmalarına proje sosyal medya hesapları olan facebook.com/rasyonellesme ve instagram.com/rasyonellesme hesaplarından devam edilecektir.

 

 

 

 

 

Proje hakkında bilgi;

Bir işletmenin %70 giderinin sadece yem gideri olduğu düşünüldüğünde hayvan beslemenin ekonomik açıdan ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hayvanların bu sayede verimlerinin arttırılması için uzman bir personelden verilecek eğitimle rasyon hazırlanmasının destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Koruyucu Hekimlik ise sürü sağlığı ve yönetimi anlayışı ile konuları ele almak sürü sağlığını ilgilendiren hastalıklarda koruyucu hekimliğe ağırlık vererek sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.

Projemiz iki konu başlığı üzerinden uygulamayı düşünüyoruz. Konulardan biri rasyon hazırlama diğer ise hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ve reprodüksiyondur. Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir.

 Rasyon, hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimlerini karşılayan, bir veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan, hayvanların tüketebileceği bir günlük yem miktarıdır. Hayvancılıkta yüksek verim artışının gerçekleştirilmesinde iyi hayvan seçimi, barınak gibi faktörler de önemli rol oynamasına rağmen karlılığı etkileyen faktörlerin başında iyi bir besleme program, iyi bakım ve yönetim uygulanması gelmektedir.  Fazladan üretilen bir kg süt ya da bir kg canlı ağırlık artışı için daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyması gerekmektedir.

Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanımlanan koruyucu hekimlik, birçok infeksiyöz ve/veya zoonoz hastalıklar oluşmadan önce çiftlik hayvanlarında alınan bir seri tedbir ve uygulamayı içerir. Bu önlemler iç ve dış parazitlere yönelik antiparaziter ilaç kullanımı, viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesifik aşı uygulamaları şeklindedir.  Her şeyden önce hayvan kayıplarının önlenmesi için koruyucu hekimlik işletme karını direkt etkileyen faktörlerden olup sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır. İşletmenin reprodüksiyon noktasında ise işletmede doğacak yavrunun herhangi bir problemi olmaksızın uygun zamanda doğması ve doğru genetik yapıya sahip olması beklenir.

Konya ili tüm ilçelerindeki çiftçilere projemizin birinci yılında projemizin amaçlarına uygun konularda çiftçi toplantısı ve çiftçi incelemeleri yapılması planlanmaktadır. Çiftçi Eğitimleri ile çiftçilere KOP TEYAP kapsamında desteklenen "Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme" projesinin proje çıktılarının yayımı yapılacaktır. Yayım çalışmalarında proje kapsamında verilen eğitimlerle (hayvan besleme, koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon) çiftçilerimize verilecek ayrıca projemizin önemli çıktısı olan Akıllı Telefon Uygulaması "Rasyon Hazırlama" uygulamasının tanıtımı ve uygulaması yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin işletmelerinde incelemeler yaparak işletmelerdeki hayvanlara özgü rasyon hazırlama ve koruyucu hekimlik yönünden bilgilendirmeler yapılacaktır.

Projemize özellikle genç çiftçilerin katılımı sağlanacaktır. Bakanlığımızın "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında destek alan çiftçiler projemizin hedef grubu olacaktır. Tercihen hem yem bitkisi ekilişi yapan hem de hayvancılıkla uğraşan genç çiftçilerin eğitim alması sağlanacaktır.

Konya ilinde bulunan 31 İlçeye "Proje Takvimi'nde belirtildiği şekilde 2019 yılı içerisinde 16 ilçeye ve 2020 yılı içerisinde 15 ilçeye projemizi uygulamayı planlamaktayız. Hedef grup oluşturmada ÇKS ve HBS sisteminden kayıtlarından da yararlanılacaktır. Her ilçeden en az 10 genç ve/veya önder çiftçi eğitim alması sağlanacaktır. İki yılsonunda en az 300 çiftçi eğitim alması sağlanacaktır.

Ayrıca "Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme" projesi kapsamında oluşturulan www.rasyon.gov.tr adresinde bir önceki projede yapılan amatör olarak çekilen eğitim videolarını bütçe kapsamında daha profesyonel çekim planlanmaktadır. İnternetin çok etkili ve sürdürebilir eğitim yayım aracı olduğu düşünüldüğünde projemizin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

www.rasyon.gov.tr

Facebook        : facebook.com/rasyonellesme

Twitter            : #rasyonellesme

İnstagram       : instagram.com/rasyonellesme