Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi

Uluslararası Projemiz kabul edildi

Uluslararası Projemiz kabul edildi

Uluslararası Projemiz kabul edildi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortağı olduğumuz “Rasyonelleşme” (Rationalization) projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2016 yılından beri yerel ve bölgesel olarak uyguladığımız “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin devamı niteliğinde olan proje; Türkiye’den Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Koordinatör Kurum), Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İspanya’dan ASAJA, Almanya’dan DEULA, Hollanda’dan DTC ve İtalya’dan VITECO olmak üzere toplam 7 kurum tarafından yürütülecektir.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortağı olduğumuz “Rasyonelleşme” (Rationalization) projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2016 yılından beri yerel ve bölgesel olarak uyguladığımız “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin devamı niteliğinde olan proje; Türkiye’den Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Koordinatör Kurum), Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İspanya’dan ASAJA, Almanya’dan DEULA, Hollanda’dan DTC ve İtalya’dan VITECO olmak üzere toplam 7 kurum tarafından yürütülecektir.

Projenin somut fikri çıktılarını; eğitim müfredatı ve online eğitim platformu oluşturacaktır. Proje ile süt ineklerinin beslenmesi, buzağı-düve beslenmesi, kurudaki ineklerin beslenmesi, erkek sığırların beslenmesi, rasyon hazırlama, beslenme hastalıkları, yem bitkileri yetiştiriciliği ve depolanması ve hayvan refahı konularını içeren eğitim müfredatı ve online eğitim platformu somut fikri çıktılar olarak elde edilecektir.

Proje hazırlanmasında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Hekim Mehmet ŞENARSLAN proje kurgusunda katkı sağlarken, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Veteriner Hekim Dr. Bülent BÜLBÜL, Veteriner Hekim Dr. Bumin Emre TEKE ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü Gülsüm Mezgel Yartaş’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.